Comunicat en relació amb la resolució del Tribunal Constitucional de 27 de gener de 2018

Àgora Judicial expressa la seva preocupació per la incidència que les mesures cautelars adoptades pel TC puguin tenir en el principi constitucional d’autonomia parlamentària i en el dret de participació política, tenint en compte que no consta que hagin estat sol·licitades per cap part, que han estat adoptades abans de l’admissió a tràmit de la impugnació i que, tenint efectes immediats, poden suposar, de fet, un condicionament definitiu per via preventiva de situacions i decisions parlamentàries que encara no s’han produït o pres, respectivament.

Barcelona, 30 de gener de 2018

TV3

TV3

«Preguntes Freqüents» Intervenció de Xavier Gonzalez de Rivera

Comunicat en relació amb els darrers nomenaments de magistrats al TS

Àgora Judicial, en relació amb els recents nomenaments de magistrats al Tribunal Suprem, denuncia que la insuficient transparència del procediment de selecció (manca de publicitat de la valoració dels mèrits, capacitats i currículum), unida als antecedents polítics d’alguns dels nomenats (haver estat Secretari d’Estat de Justícia al govern del PP en el cas de Fernando Román o senador igualment del PP en el cas de Vicente Magro), pot generar en l’opinió pública una percepció contrària a la necessària independència judicial, agreujada si tenim en compte que és possible que alguns dels nomenats intervinguin pròximament en judicis de gran rellevància política i social. El procediment de nomenament exposat torna a no seguir les recomanacions de l’informe Greco en matèria d’independència judicial.

Barcelona, 27 de gener de 2018