Àgora Judicial vol fer palesa la incorrecció existent en la nota informativa enviada  en el correu interassociatiu de la carrera judicial i  feta pública, ahir,  a través del twitter oficial de JJpD.  En la mateixa es fa constar que les associacions judicials i  fiscals es van reunir el dia 3 de setembre amb el grup parlamentari del Partido Popular.  Al respecte Àgora Judicial manifesta que mai s´ha reunit amb l´esmentat grup parlamentari, ni ha rebut cap petició en aquest sentit.

Barcelona, 5 de setembre de 2018