Davant la recent decisió del Govern de l’Estat d’actualitzar les pensions del Sistema de Seguretat Social només en un 0,25%, Àgora Judicial, associació judicial compromesa en la defensa dels drets fonamentals i socials reconeguts a la Constitució i en el Dret Internacional, vol posar de manifest la seva convicció que la política legislativa, endegada l’any 2012, de desvincular la revisió anual de les pensions respecte de l’IPC, entra en contradicció amb diversos mandats constitucionals i de Dret Internacional:

– En primer lloc, amb l’article 50 de la Constitució, que estableix l’obligació de l’Estat de garantir, per mitjà de pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als/les pensionistes.

– Amb normes de Dret Internacional, com el conveni 102 de la OIT (art. 10), el Codi Europeu de Seguretat Social (art. 65.10), la Carta Social Europea (arts. 12.2 i 12.3) i el 1er protocol del Conveni Europeu de Drets Humans, normativa que estableix, de forma nítida, l’obligació per part dels Estats de preservar el poder adquisitiu dels pensionistes front als increments del cost de la vida.

Considerem, també, que aquesta política de regressió protectora té, a més, un evident impacte negatiu de gènere; estadísticament i en raó de la perpetuació de rols, l’atàvica discriminació salarial i la seva major precarietat laboral, són les dones les titulars de les pensions més baixes i les que, per aquest motiu i en raó del criteri estrictament percentual de la mínima revisió, resulten més penalitzades.

Com assenyala el Tribunal Europeu de Drets Humans a les seves sentències de 13.12.16 (Belane Nagy c. Hungría) i de 7.3.17 (Baczúr c. Hungría), l’ampli marge de racionalització del que disposen els Estats respecte dels seus sistemes de Seguretat Social no poden justificar mesures mancades de tota proporcionalitat ni poden comportar un sacrifici individual excessiu, atès que la Seguretat Social no deixa de ser “l’expressió de la solidaritat de la societat amb els seus membres més vulnerables”.

Creiem, en definitiva, que aquesta política legislativa de pràctica congelació de les pensions en els darrers anys aboca a l’empobriment, a la marginació o, fins i tot, l’exclusió social de part de població, cosa difícilment compatible amb un règim que, segons l’art. 1.1 de la Constitució, es defineix com social i democràtic.

13 de març de 2018