Davant les informacions periodístiques que assenyalen que els partits polítics PP i PSOE han assolit un acord per designar el President del Consell General del Poder Judicial, considerem necessari deixar constància, per al coneixement públic, que la Llei orgànica del poder judicial (article 586) estableix que són els vocals d’aquest òrgan qui proposen i escullen el President, de manera que ningú més està facultat per designar un càrrec d’aquesta naturalesa i responsabilitat, i menys quan encara ni tan sols s’han escollit els vocals, ni s’ha constituït el nou Consell.
Resulta altament preocupant que ja s’hagi pres la decisió prescindint del procediment legalment establert, i en realitat suposa un llast d’inici que perjudica encara més la imatge de la institució i constitueix un cop molt dur a la reivindicada independència judicial, ja de per si posada en dubte a causa de diverses decisions polèmiques. Però, a més, aquesta designació, sens dubte irregular, molt possiblement condicionarà l’elecció dels vocals que integraran el nou Consell en funció de l’acceptació o no del candidat a la Presidència no proposat per ells, sinó pels partits polítics.

Barcelona, 12 de novembre de 2018