La noticia que el PP pretén impulsar una llei per donar suport a la maternitat que podria incloure una mesura que comportaria que les dones “sense papers” que donessin els seus fills en adopció no serien expulsades de manera immediata del país, ens sembla alarmant perquè, cas que fos certa, la proposta conculcaria drets humans fonamentals com la dignitat i la integritat moral, els drets del nen i de protecció de la família reconeguts en tractats internacionals, a l’hora que principis bàsics com la necessària solidaritat entre les persones i els pobles. L’índex de natalitat d’un país no es pot incrementar incentivant les adopcions en base a la misèria, la manca de recursos de tota mena i l’angoixa i la por de les dones que hi acudeixen fugint de situacions deplorables. Per aquestes circumstàncies de vida miserable, per procurar-li una vida millor, la dona pot cedir en adopció el seu fill o filla, el que comporta per la seva part un gran acte d’amor.
En un món globalitzat els països més rics també son responsables de les condicions de vida dels països menys desenvolupats i tenen l’obligació de millorar-les amb ajuts i intervencions internacionals. Procurar solucions a la problemàtica de la migració és un repte que els països han d’afrontar sempre des de la perspectiva de la protecció i respecte als drets humans, la solidaritat i la integració. Aprofitar situacions no desitjables per desesperades per intentar rejovenir la població envellida d’un país, no només conculca drets i principis bàsics, sinó que converteix l’adopció, que sempre hauria de ser un acte d’amor i solidaritat humana, en quelcom de miserable. Donar els fills i les filles en adopció no és un fet que s’hagi de fomentar, com el d’adoptar, sinó que cal evitar-lo, procurant que no es produeixin aquelles situacions i condicions que ho provoquen.
La natalitat s’incentiva facilitant guarderies gratuïtes, remunerant el treball de les dones igual que els dels homes, garantint els drets laborals durant i després de l’embaràs, educant en igualtat i procurant, en definitiva, que la maternitat no comporti una càrrega personal i laboral per a les dones que les faci renunciar o posposar el ser mares. Mesures en aquest sentit és el que demana la societat als polítics, és fàcil saber-ho, el 8 de març es va recordar ben alt i fort! El que cal és voler-ho fer i fer-ho.

Barcelona, 15 de març de 2019