Violència contra les dones

No és només la desigualtat la que propicia i produeix la violència contra les dones. Hi ha altres factors que difícilment es superaran si no es detecten. Aquesta diversitat de factors fa que cada dia es constatin maneres de violència fins i tot extrema.

Àgora Judicial entén imprescindible una abordatge minuciós dels factors que es donen en cada supòsit d’observació, i a partir d’aquí exposar els elements comuns.

S’estan realitzant multitud d’estudis qualitatius, a més dels quantitatius o estadístics, i tals estudis i anàlisis ens serviran per a un abordatge en profunditat d’aquest estat de coses, de la violència que s’exerceix contra les dones a la nostra societat.